Gesprek: `Wat moet de toekomst van de SJOS worden?`

Beeld van de 'Winteravond' in december 2014
Foto: SJOS

Op D.V. maandag 20 november 2017 is er vanaf 19.45 uur in de Pieter Zandt te Staphorst een bijeenkomst om met elkaar te spreken over de toekomst van de SJOS.

De SJOS geniet een behoorlijke bekendheid in de gemeente Staphorst en omgeving. Jarenlang voorzag deze organisatie in een behoefte om een gezellige, verantwoorde gelegenheid te bieden aan jongeren op met name de zaterdagavond. Door een afnemend bezoekersaantal rijst de vraag of deze behoefte er nog steeds is.

Na een jarenlange groei van het aantal bezoekers is het aantal nu gedaald naar wisselende aantallen van 10-20 tot circa 30-40 per avond. Soms een uitschieter naar 80 bezoekers. Nieuwe aanwas is gering en dan komt de vraag of de stichting kan blijven bestaan. Graag wil het bestuur daarover van gedachten wisselen.

Vanaf het begin heeft het bestuur van de stichting de organisatie gezien als een gemeenschappelijk bezit. Een organisatie van, voor en met elkaar. Bij de oprichting is dat ook duidelijk gebleken. Er is samen met de gemeenschap gebouwd aan het geheel. Daarom wil het bestuur in overleg met jeugd en ouders een antwoord formuleren op de vraag of de SJOS nog bestaansrecht heeft.

Vindt u of jij het van belang dat de SJOS blijft bestaan dan rekent het bestuur op (jo)uw komst. Bij dezen hartelijk uitgenodigd door het bestuur van de SJOS: K. Mulder (voorzitter), J. Kuijers (secretaris), H. van Oosten (penningmeester), J. Tippe, A. Dunnink. Bent u niet in de gelegenheid, mail dan (jo)uw mening en/of inbreng naar: [email protected].

Geschiedenis Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst

Het idee voor de oprichting van SJOS is ontstaan in 2000. SJOS is een christelijke uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar. Het doel is om op een verantwoorde manier een leuke en gezellige avond te hebben. De stichting is op 9 juli 2001 opgericht. In januari 2002 is SJOS gestart in de kantine van Troost houtbewerking aan de Industrieweg te Staphorst.

De eerste jaren waren bedoeld als proefperiode. Toen tijdens deze proefperiode bleek dat SJOS elke zaterdagavond zo’n 80-100 bezoekers trok, werd er vanaf 2003 gezocht naar een nieuwe, definitieve locatie. In december 2005 werd overeenstemming bereikt met de gemeente. De hoek Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg werd als definitieve locatie gekozen.

Er werden verschillende acties op touw gezet om het gebouw te kunnen financieren. Verder zijn er veel giften van de kerk, van bedrijven en particulieren binnen gekomen, zodat er een mooi gebouw geplaatst kon worden. Het gebouw is vervolgens met de hulp van veel vrijwilligers gebouwd. Vanaf augustus 2007 is het gebouw gereed.

Lees ook: