Avonddienst met ds. M. van Kooten voor Balkanzending

Foto: Youtube - Maranathakerk Rotterdam

Op woensdag 6 mei 2020 om 19.30 uur ging ds. M. van Kooten voor in een kerkdienst voor de Balkanzending in de Dorpskerk van Staphorst (audio). Na afloop van de dienst zou er anders een deurcollecte gehouden worden ten bate van de Balkanzending. Luisteraars wordt daarom verzocht om te doneren via de website van de Balkanzending.

De gehouden dienst is te downloaden (audio) of na te luisteren. Schriftlezing: Psalm 85. Thema: Psalm 85 : 2: “Gelukkig is het land dat God de Heere beschermt”. De liturgie wordt aan het begin van de opname voorgelezen. Doneren kan ook via rekeningnummer NL46RABO0360800912 van Diaconie HHG Staphorst met vermelding Balkanzending.

De rondgangcollecte tijdens de dienst zou bestemd zijn voor de kerkvoogdij. Door het vele gebruik zijn de kosten voor het meeluisteren gestegen. Wilt u de kerkvoogdij steunen, dan kan dat door een gift over te maken op het volgende bankrekeningnummer: NL80RABO0356543358 op naam van Kerkvoogdij HHG Staphorst.

Ter informatie (en bronvermelding van de foto) een video-opname van een morgendienst op zondag 7 juli 2019 met ds. M. van Kooten in de Maranathakerk van de Hervormde wijkgemeente Rotterdam-Zuid over 1 Timotheus 6:6: ‘Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.’ Onder de video een ingekorte samenvatting van die preek.

Godsvrucht is vrucht van God. Als God de Zoon en de Geest niet had gegeven dan waren we er niet meer. We mogen nu zingen `Want na de dood is het leven mij bereid’, maar zonder godsvrucht is er slechts een hel. (..) In de tekst staat dat de godsvrucht een bron is van grote winst. In vers 5 staat ook dat godsdienst een bron van winst is. Wat is het verschil? Er waren in die tijd godsdiensten, vaak sekten rondom een persoon, waarbij leiders veel geld verdienden (..).

De grote winst gaat gepaard met tevredenheid, dat is blijdschap. Zijn we tevreden met de Heere Jezus? Kohlbrugge schrijft: Als u met het Lam tevreden bent, dan is het Lam met u tevreden. Als ik Hem maar ken. Er is ook een schaduwkant aan het volgen van het Lam, dat is vervolging. Maar, als God mijn God maar voor mij is, wie is mij dan nog tegen? Lees meer…

Lees ook: Jubileumbezoek Ds. K. Veldman, oud-predikant in Staphorst