Vogelkijkhut Zwartewatersklooster nu eindelijk hersteld

Foto: Staatsbosbeheer

Binnenkort is de vogelkijkhut bij Zwartewatersklooster in de Olde Maten eindelijk vernieuwd. De oude hut werd gesloten omdat deze niet meer veilig was. De nieuwe hut zou volgens de planning in april 2020 gereed zijn. Bijna een jaar later is het zover.

De afgelopen weken zijn voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het opsnoeien rondom de oude hut. Deze oude hut is inmiddels gesloopt en nieuwe palen zijn geplaatst. De nieuwe hut komt terug op dezelfde plek als de oude hut en zal over een paar weken gereed zijn. Staatsbosbeheer zal de bezoekers informeren over de vogels en zoogdieren die in de Olde Maten leven door middel van een informatiepaneel. De vernieuwing van de vogelkijkhut vloeit voort uit de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en ANV Horst en Maten met betrekking tot het beheer van het natuurgebied.

De observatiehut, veelal aangeduid als ‘vogelkijkhut’ in De Olde Maten is een geliefde plek voor bezoekers van het gebied, in het bijzonder van de vogelaars onder hen. De hut raakte echter in verval en Staatsbosbeheer moest besluiten om de hut voorlopig dicht te doen. Vanaf de vogelkijkhut zijn vele vogels te spotten, zoals de aalscholver, zilverreiger, ijsvogel, diverse eenden soorten en roofvogels. Ook bestaat de kans om een otter te spotten. De oude hut is in 1992 gebouwd en kreeg toen al de naam Otterhut, terwijl op dat moment dit dier nog niet aanwezig was.

De Olde Maten is samen met de Veerslootslanden een 993 hectare groot Natura 2000-gebied tussen Hasselt, Staphorst en Zwartsluis. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. In de Olde Maten komen veenmosrietlanden en trilvenen voor en kent een uitgebreide slotenpatroon voor met agrarisch natuurbeheer.

Lees ook: Vogelkijkhut in Rouveense Olde Maten wordt vernieuwd