Groot Gemengd Zendingskoor zoekt nog nieuwe zangers

Foto: Zendingskoor

In het najaar start een groot zendingskoor dat vijf zangavonden zal verzorgen op diverse plaatsen in het land. De repetities hiervoor vinden (onder andere) plaats in Staphorst.

Dirigent in Staphorst is Gerrald Bronkhorst*: “Het zou super zijn als er veel mannen komen zingen”. De repetitiedata in Staphorst zijn: 3 november, 24 november en 15 december. Allemaal op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur in de Leerkamer, Kerklaan 6 in Staphorst (*eerder werd Jan Verhoef genoemd als dirigent).

Het Groot Zendingskoor zingt psalmen en gezangen over en voor de zending. Tijdens deze zangavonden zal er een spreker van de zending aanwezig zijn. Het koor zal muzikaal worden ondersteund door bekende musici. De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Wildeman en organist Joost van Belzen. Het repertoire zal bestaan uit zendingspsalmen en bekende zendingsgezangen.

Kosten voor deelname bedragen € 6,25 per maand (of € 75, eenmalig). Jongeren tot 18 jaar betalen € 3,75 per maand (€ 45,00 eenmalig) voor het hele project. Voor dit bedrag ontvangt men een muziekmap, 4 repetities en 1 generale repetitie en werkt u mee aan tenminste 5 concerten voor de zending. Er zijn in totaal vier repetities van oktober tot december 2018.

Een idee wat er gezongen wordt: Een selectie uit de Zendingspsalmen (22, 67, 86, 87,  98, 108). Geestelijke liederen over de zending: In andere landen, Roept uit aan alle stranden, Er gaat door alle landen. Verder is er een speciaal gecomponeerd Zendings-Oratorium in voorbereiding, waarin elementen zijn verwerkt uit de diverse zendingsvelden. Dit zal ook gezongen en uitgevoerd worden.

Het koor levert als eerste optreden een bijdrage aan het middagprogramma van het eindejaarsconcert in De Doelen in Rotterdam op 27 december 2018 (’s middags) in De Doelen te Rotterdam. In 2019 volgen vier regioconcerten in noord Nederland, de Veluwe, Midden-Nederland en Zuid-Nederland. Daarnaast worden een of twee regio-concerten georganiseerd onder leiding van de repetitor dirigent.

Lees ook: