Empower Church verlaat Staphorst en gaat naar Meppel

Foto: Eelco Kuiken

Op 2 september 2018 is de verhuizing een feit. De Empower Church Staphorst verhuist naar Meppel. Het is nog niet duidelijk wat er met het kerkgebouw in Staphorst gaat gebeuren. Empower Church ontstond vorig jaar. De Evangelische Gemeente Bethel kreeg deze nieuwe naam. Sinds vier jaar zijn Johan en Daniëlle van Oosten het voorgangerechtpaar.

Johan en Daniëlle en hun team veranderden de uitingsvorm drastisch naar een eigentijdse en moderne kerk. Empower wil vooral naar buiten gericht zijn. Geen religie, maar relaties, dat is het credo. Een kerk voor generaties. Een kerk waar ook jongeren hun plek vinden.

De reden van de verhuizing naar Meppel is volgens Johan van Oosten even simpel als Bijbels: verspreid het evangelie en ga daar waar de mensen zijn. Die mensen zijn in Meppel. Daar zal de kerk meer groeien dan in Staphorst. “We willen meer naar buiten treden, daar naartoe gaan waar we meer mensen met de Bijbelse boodschap kunnen bereiken, dat is in Meppel. Een gebouw is maar een gebouw. Het is een middel om een doel te bereiken: Gods liefde en genade uitdragen.”

Het voorgangersechtpaar wil de mensen in Meppel en omstreken een plaats bieden waar ze God en elkaar kunnen ontmoeten. “Dat is wat wij gaan doen. Ons verlangen is dat Empower een plek is waar je dat ervaart. Een plek die je thuis kunt noemen. We zijn een bruisende, enthousiaste en moderne kerk en beleven onze samenkomsten op een eigentijdse manier. Onze muziek is van deze tijd, de boodschappen bemoedigend, de sfeer is ontspannen en vol verwachting. Elke keer dat we samenkomen geloven we dat God iets bijzonders gaat doen”,, zeggen voorgangers Johan en Daniëlle van Oosten. Wekelijks komen er rond de 150 mensen op de diensten af.

Empower heeft een plek gevonden in de theaterzaal van De Plataan in Meppel. Al eerder waren daar samenkomsten. Tot en met 2 september is er elke tweede zondag van de maand een dienst in de theaterzaal van De Plataan. De maand augustus zijn er alleen diensten in Staphorst. Na 2 september zijn alle diensten en activiteiten van Empower Church in Meppel en is de verhuizing een feit.

Het pand aan de Ebbinge Wubbenlaan is eigendom van Empower. Het wordt gedeeld met hervormde gemeente De Rank die de andere helft in eigendom heeft. Beide gemeenten hadden het plan uit te breiden. Empower kan dit streven nu laten varen. Voorlopig blijft Empower eigendom van haar deel van het kerkgebouw. Daar zit ook een kinderdagverblijf.

Lees ook: