Nieuwe stichting Zangavond naar de Zondag opgericht

Foto: Henrike Hofstede

Het bestuur van de Stichting Zingend naar de Zondag heeft besloten om de Stichting op te heffen en de afspraken die met diverse koren en medewerkers gemaakt zijn te annuleren. Dat houdt in dat de eerste zangavond die gepland stond op 9 september 2017 al niet doorging.

De website van de gewezen stichting maakt de bezoekers er op attent dat de stichting ‘Zingend naar de Zondag’ in Staphorst vanaf 5 augustus 2017 is opgeheven. `Hiermee komen alle georganiseerde zangavonden (in kerkgebouw De Bron in Staphorst) definitief te vervallen`.

Het blijft echter niet stil, want inmiddels is er al een nieuw bestuur gevormd van een nieuwe Stichting met de naam ”Zangavond naar de Zondag”. Het bestuur van deze stichting bestaat uit voorzitter Klaas Kuiper, secretaris Jacob Buitenhuis, penningmeester Aly Talen en de leden Hennie Talen en Jenny Buitenhuis.

Haar eerste zangavond hoopt zij te houden op Deo Volente zaterdag 14 oktober op de vertrouwde plek in “de Bron” aan de Churchilllaan 2 in Staphorst, aanvang 19.00 uur. Tien minuten later dan vroeger. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Dat is nieuw.

Lees ook: