Albert de Haan wint Skriefpries 2017 met `So plat as wat`

Alie Mijnheer tijdens de streektaalavond van 2016
Foto: Harm Brand

Met veel belangstelling wachtte de volle zaal op de verhalen die door de negen schrijvers die een verhaal hadden ingeleverd, voorgelezen werden. De eerste prijs werd toegekend aan Albert de Haan met zijn verhaal: `So plat as wat`.

Met slechts acht woorden als leidraad. Verzin dan maar wat. “Heb wel 100 verhalen klaar liggen, maar iets met al deze woorden was er niet bij” zei één van de deelneemsters. De Diek, het huussie, het brandblusapparaat, er waren prachtige verhalen van gemaakt, die bij het publiek vaak een lach opriep. Het was weer een enerverende avond.

Zoals voorgaande jaren werden de verhalen weer beoordeeld op inhoud, opbouw en het plat Staphorster dialect. De organisatoren vertelden nog even hoe ze tot de keus van de woorden waren gekomen. Al pratende hadden ze bijna een compleet verhaal, of te wel de woorden boden voldoende mogelijkheden en werden als zodanig vastgesteld.

Tijdens de pauze mochten de bezoekers de dialectwoorden die ze kregen vertalen naar het Nederlands. Maar ja, gruushaorig, eetendê teerigé heb je niet zomaar vertaald. Na de pauze kwam er bijna een volgende puzzel. De dia’s uit onder andere de dertiger en veertiger jaren met dorpsgenoten erop waren niet altijd bij naam bekend, maar toch worden blijken er altijd weer bekenden tussen te zitten.

Lees ook: