Gerrit Loode en Jan Masman ereleden Oranjevereniging

Foto: Oranjevereniging Staphorst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging van Staphorst van 23 februari 2017 zijn de aftredende bestuursleden Gerrit Loode en Jan Masman benoemd tot ereleden van de Oranjevereniging van Staphorst als dank voor hun jarenlange bestuurswerk en inzet.

Naast de waardering vanuit de vereniging was er ook een dankwoord van de (landelijke) Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. In een speciaal toegezonden brief werd de waardering uitgesproken voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

Omdat de heren al de hoogste onderscheiding van de KBOV (de legpenning) al in hun bezit hadden, werden de heren verblijd met het boek ‘Vorstelijk tafelen’. Naast het aftreden van deze heren, werd Bé Veen verkozen tot nieuw bestuurslid van de Oranjevereniging.

Verder is tijdens de jaarvergadering inzicht gegeven in het programma van Koningsdag 2017. In grote lijnen blijft de opzet van koningsdag hetzelfde, met als insteek dat op het Marktplein weer allerlei activiteiten worden georganiseerd. Het definitief programma van Koningsdag 2017 volgt begin april.

Lees ook:

Dossier: Onderscheidingen