Windmetingen uitgevoerd voor windpark Bovenwind

Projectleider Piet la Roi bij de meetapparatuur
Foto: LK mediasupport

Om een goed beeld te krijgen wat de windsnelheid ter plekke is op het voorgenomen windpark Bovenwind, zijn er de afgelopen maanden windmetingen gehouden in het gebied. Dat er wind waait staat vast, toch verschillen windsnelheden, afhankelijk van de locatie en hoogte.

Eerder is er gebruik gemaakt van theoretische modellen en berekeningen en nu is dat in de praktijk gemeten. De uitkomsten van deze meting worden gebruikt voor het doorrekenen van de hoeveelheid op te wekken stroom, een belangrijke factor bij de financiering van de aanschaf van de drie windturbines van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.

Na de inventarisatie van een aantal turbineleveranciers het afgelopen jaar is door de coöperatie een voorkeurs-leverancier uitgekozen waarmee de contractonderhandelingen in januari zijn vervolgd. De planning is om de contractonderhandelingen in juni dit jaar af te ronden. Dan kan ermeer informatie geven over welk type/merk molen gebouwd wordt.

Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast ook maatschappelijk de gemeente Staphorst versterken. Ze denkt aan wandelroutes vanuit de bosvijver naar het windpark of een educatieve voorziening over duurzaamheid, klimaat en leefbaarheid.

Lees ook: Coöperatie Duurzaam in oprichting voor profijt windmolens