Balkanzending start geldinzameling voor Servische Bijbels

Foto: Balkanski Teološki Fakultet

15.000 euro is het streefbedrag van de Balkanzending voor het drukken van 2000 Servische Bijbels. Als 50 procent daarvan binnen is, kunnen ze overgaan tot het drukken van de Bijbels. De plaatselijke predikanten zullen zorg dragen voor de verspreiding van de Bijbels.

Er is een sterke behoefte aan Bijbels bij de plaatselijke kerken in Servië. Ook zullen de Bijbels gebruikt worden door de studenten van de theologische school, de Balkanski Teoloski Fakultet (BTF) in het Servische Nis. De eerstgemelde stand van de giften is 1195 euro.

Ter gelegenheid van de Balkandienst in de HHK-kerk te Staphorst is er inmiddels al meer dan 2.000 euro binnengekomen. Die woensdagavond kon er geen collecte gehouden worden. Gevers werd gevraagd hun gift te doneren via de website.

Doneren kan ook via rekeningnummer van Diaconie HHG Staphorst: NL46RABO0360800912 met vermelding ‘Balkanzending’. Giften voor de ‘Bijbeldrukactie’ kunnen naar het rekeningnummer van de Balkanzending: NL11RABO0360838111.

Lees ook: Avonddienst met ds. M. van Kooten voor Balkanzending