Verpauperde boerderij van Tuin na vele jaren gesloopt

Na jaren van leegstand is het pand tegenover de firma B. Tuin & Zn. aan de Gemeenteweg-Oosterparallelweg vorige week onverwachts gesloopt. Tijdens de storm ‘Ciara’ dreigden er onderdelen los te raken of om te vallen. Met ‘Dennis’ in aantocht leek het betrokkenen beter om preventief actie te ondernemen. Het pand was een boerderij met een bezikhuisje en al jaren in verval. Het achterhuis was al eerder ingestort en opgeruimd.

Het pand en het onderliggende kavel is privé-eigendom van de twee gezusters Tuin; Klaasje (73) en Femmigje (71). Ze zijn sinds 1975 eigenaren en bestuurders van de genoemde firma. Nadat een plan om er een nieuwe showroom voor keukens en bouwmaterialen te bouwen strandde wegens tegenwerking van de autoriteiten, is het als stil protest blijven staan. Het pand werd afgesloten en afgedekt met zeil en er gebeurde verder niets meer mee.

De gewenste showroom is ondertussen op het bestaande bedrijfsterrein gerealiseerd. Voor het opgeschoonde terrein is ook verder geen plan. Het heeft geen bedrijfsbestemming en kan dus niet als opslag worden gebruikt. Wel zou er een nieuw woonhuis gebouwd kunnen worden, maar daaraan hebben de bezitters geen behoefte. Aan de beschikbaarheid van bouwmaterialen zal het niet liggen. Wel ontbreekt het aan wens en wil. Het terrein wordt wel verhard.

De sloop is uitgevoerd door R. Kooiker Grond- en Sloopwerken. In enkele dagen is er een kleine 200 ton aan puin afgevoerd. De stenen van de voormuur en zijgevels zijn apart gehouden en in drie containers van zo’n 15 ton naar Bouwbedrijf Jansen gebracht. Deze worden daar uit elkaar gehaald, uitgezocht en afgebikt. Ongeveer twee-derde deel kan op deze manier opnieuw gebruikt worden. Ook halve stenen worden volop gebruikt in veel nieuw ‘oud’ metselwerk.

Lees ook: Eethuisje Sniedertie met de grond gelijk gemaakt (video)