Jan Cees Vogelaar bij Landmans Welvaart over stikstof

Foto: Frens Hoeve

Tijdens de vergadering van de agrarische vereniging Landmans Welvaart op 13 januari 2020 in Staphorst heeft Jan Cees Vogelaar, oud voorzitter veehouderij LTO en huidig voorzitter van het Mesdagfonds een presentatie gehouden over de actuele stand rondom de stikstofproblemen.

In totaal waren er zo’n 120 agrarische ondernemers aanwezig, ook niet-leden. De belangstellenden kwamen uit de wijde regio. De avond werd als zeer plezierig en boeiend ervaren. Heel veel is duidelijker geworden, wat mogelijk ook weer wat vertrouwen in de toekomst geeft. De titel van de presentatie was “Het is nog nooit zo donker geweest, het wordt vanzelf weer licht” en dat klinkt optimistisch.

Tijdens deze presentatie werd echter wel duidelijk dat de discussie rondom stikstof zeer ingewikkeld is. Niet alleen de veehouderij heeft ermee te maken maar ook veel andere soorten bedrijven. Vogelaar gaf aan wat nu de positie van de veehouderij is in het geheel. Die lijkt groot en dat wordt versterkt doordat de uitstoot van andere type bedrijven vergeten wordt en niet bekend is zoals scheepvaart en de industrie. Ook de invloed van het meewaaien uit buurtlanden is van grote invloed.

Vogelaar legde uit hoe nu de uitstoot van stikstof wordt bepaald. Het mesdagfonds heeft daartoe een kort geding tegen de Staat aangespannen, en gewonnen zodat de onderbouwende berekening openbaar gemaakt werden. Deze worden nu door deskundigen beoordeeld en hopelijk biedt dat houvast voor bijstelling van de regels voor boeren- en  andere bedrijven. Ook de rol van en de voorlopige uitkomsten van het Zuivel collectief, een samenwerking tussen alle boerenorganisaties, van het overleg met de Minister is toegelicht.

Video: Onderzoeksjournaliste Rotgers van het Mesdag Zuivelfonds in het debat over de stikstof promlematiek van vandaag over de metingen die worden gedaan met het huidige Aerius model. De metingen wijken gigantisch af van de werkelijkheid en hebben een grote impact op bepaalde besluiten, dit model bevat te veel onzekerheden.

Verder is tijdens de avond stilgestaan bij de verdere ontwikkeling van de landbouw en de afname van de hoeveelheid landbouwgrond door uitbreiding van natuur en woningbouwgebieden en wegen. De conclusie is dat het aantal landbouwbedrijven af blijft nemen en bestaande bedrijven de vrijkomende gronden weer gaan gebruiken. Jan Cees Vogelaar is niet ongerust over de natuur, maar wel om de boeren bij natuur. “Mensen die radeloos zijn, worden redeloos en daar maak ik me echt zorgen over”, zo vertelde hij in een interview met de Boerderij.

De volgende bijeenkomst is  D.V. 10 februari 2020 om 20.00 uur in Willem de Zwijgerschool aan de Bergerslag 22 in Staphorst. Dit wordt een informatie-avond die gaat over “veenweide gronden”. Dit zal veel ondernemers aanspreken die in dat gebied een bedrijf hebben.

Lees ook: Bodemdaling in kaart gebracht bij elf boeren in Rouveen