Waterschap wordt mede-aandeelhouder Windpark Staphorst

Foto: WDO Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor windenergie. Het waterschap wordt voor 20 procent aandeelhouder in het op te richten Windpark Staphorst bv.

Participeren in lokale projecten voor het duurzaam opwekken van energie is voor het waterschap één van de maatregelen om in 2025 energieneutraal te zijn. Waterschapsbestuurder Hans de Jong en Roelof Compagner, voorzitter Wij Duurzaam Staphorst, tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Roelof Compagner: “Het voorkeursalternatief waar de windmolens komen, is gekozen en de vergunningsaanvragen bij de gemeente en provincie zijn gedaan. Er wordt intussen hard verder gewerkt aan de voorbereidingen van het windpark. De bedoeling is dat we in 2021 groene stroom produceren.”

Hans de Jong: “Het waterschap wil uiterlijk in 2025 energieneutraal zijn door evenveel groene stroom te produceren als er verbruikt wordt. Dat bereiken we met de productie van biogas op een aantal van onze rioolwaterzuiveringen en met het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en bedrijfsgebouwen. Windenergie past daar ook prima bij en levert een belangrijke bijdrage.”

Met de deelname is het waterschap zowel financieel als bestuurlijk partner. Met het produceren van meer groene stroom draagt het waterschap ook concreet bij aan de regionale energietransitie. Dit houdt in dat beide partijen gezamenlijk met een windpark 12 megawatt aan energie gaan opwekken. Dat komt overeen met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ruim 13.000 huishoudens.

Lees ook: Windmolens Staphorst in aangepaste driehoeksopstelling