Nieuwe cursus `Natuurbeheer en Ondernemerschap`

Foto: ANV Horst en Maten

De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten organiseert dit vroege voorjaar een tweede cursus ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’. Zeker voor pachters van één of meer percelen van Staatsbosbeheer onontbeerlijk.

Staatsbosbeheer eist namelijk dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming.

Dat geldt niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer in het Staphorsterveld, het is een landelijke voorwaarde, ook van Natuurmonumenten en de 12 provinciale Landschappen. Het volgen van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Het bestuur van ANV Horst en Maten wil haar leden in de gelegenheid stellen om zo laagdrempelig mogelijk aan de eisen te kunnen voldoen. Daarom organiseren zij de cursus in onze eigen regio om daarmee de deelnamekosten laag te houden. De cursus wordt gegeven in samenwerking met Michiel Drok van de Aeres Hogeschool in Dronten.

Afgelopen nazomer is deze cursus voor het eerst gegeven. Daaraan deden ruim 20 leden mee, die de cursus als ruim voldoende tot goed hebben beoordeeld.  De cursisten van de vorige cursus, die één of meer dagdelen hebben gemist en die nog moeten inhalen, worden daarover persoonlijk benaderd. Zij hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Er kan gekozen worden voor Basis of Niveau 1. De optie ‘Basis’ bestaat uit 3 dagen, waarna men voldoet aan de eisen van Staatsbosbeheer. ‘Niveau 1’ van 8 dagen is bedoeld voor degenen die zich daarnaast nog extra willen verdiepen in natuurbeheer. De groepsgrootte zal voor beide opties minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers zijn.

De bijeenkomsten zullen om de 14 dagen op donderdag zijn. Niveau 1 start op 28 februari. Basis een week later op 7 maart. Bel of mail voor meer informatie over het programma en de hoogte van de eigen bijdrage met Jan ten Hove: 06-13103111 of [email protected].

Lees ook: Subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer wijzigt in 2016