RS kaas en worst verhuist naar het centrum van Rouveen

Foto: Harm Brand

Vanaf dinsdagmorgen 4 juli 2017 is RS kaas en worst op het Kerkplein van Rouveen te vinden, tegenover de oude Hervormde Kerk in het centrum.

Tot op heden had eigenaar Marco ter Steege een plek op het parkeerterrein naast de Hersteld Hervormde Kerk in Rouveen. De nieuwe locatie is een paar honderd meter daarvan verwijderd. Deze locatiewisseling is niet geheel vrijwillig. De verplaatsing heeft ook niets te maken met de uitbreidingsplannen van de Hersteld Hervormde Kerk die uit haar jasje gegroeid is.

Het is een uitvloeisel van het vernieuwde standplaatsen beleid van de gemeente Staphorst. Het vorige beleid dateerde uit het jaar 2004. In aanloop naar de vaststelling waren de vergunningen steeds met een half jaar verlengd. Dit voorjaar nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari tot en met 30 juni. Door ambtelijke wisselingen heeft de vernieuwing hiervan extra lang op zich laten wachten.

Het standplaatsenbeleid is een bevoegdheid van het college, de gemeenteraad heeft hierin geen beslissende rol. Het college heeft de mogelijkheid verruimd om op zes dagen per week, per standplaats nu twee kramen te kunnen stallen. Dit was er slechts één. Volgens het college leert de ervaring dat een ruimer aanbod van diverse producten in een winkelgebied een aantrekkende werking heeft op klanten en per saldo zorgt voor een versterking van de bestaande detailhandel ter plaatse.

Losse standplaatsen op particuliere terreinen buiten de winkelgebieden dragen minder bij aan deze versterking. Met de voorgenomen beleidswijziging wil het college zowel ondernemers als inwoners tegemoet komen en de lokale economie versterken. Om die reden is ook de standplaats aan de Meestersweg in Staphorst met steun van de standplaatshouders verwijderd. Vishandel Zunnebeld heeft de stekker uit zijn kraam bij Boer Staphorst getrokken toen het nieuwe beleid (eindelijk) duidelijk werd.

De Vietnamese loempiaboer ontspringt de dans. Bij deze 61-jarige ondernemer is wel aangedrongen op verplaatsing. Hij heeft echter destijds een vergunning voor onbepaalde tijd gekregen. Ook loopt hij dan tegen praktische en financiële problemen op. Zijn kraam is al oud en niet meer geschikt om vaak te verplaatsen. Genoeg geld voor een nieuwe heeft hij niet. Zijn vrouw staat met een kraam in Dedemsvaart, samen kunnen ze hiervan rondkomen. Het echtpaar woont in Zwolle en heeft een nog studerende dochter.

RS kaas en worst is ontstaan vanuit en is de voortzetting van de voormalige fabriekswinkel van “De Kleine Winst”, de huidige Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen. Lange tijd was de kraam daarom op het fabrieksplein te vinden. Boeren die zuivel leveren aan de coöperatie kunnen nog steeds hun bestelling via de melkophalers doorgeven en vervolgens ook geleverd krijgen. De gewone burgerij kan van dinsdag tot en met zaterdag terecht van 8:30 – 12:30 uur.

Lees ook: