Landbouwverkeersles scholieren met theorie en praktijk

Drieëntwintig leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Iekmulder kregen vanmorgen op evenemententerrein De Tippe theorie- en praktijkles hoe om te gaan met landbouwverkeer.

Gevaarlijke situaties met grote landbouwvoertuigen werden eerst besproken aan de hand van een korte presentatie waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gevaren van landbouwvoertuigen zijn (video 1). Vervolgens gingen ze naar buiten voor de praktijk (video 2).

De loonbedrijven H. Brand en Gebr. Timmerman hebben ieder twee machines ter beschikking gesteld. Een tractor met silagewagen, een zelfrijdende maïshakselaar, een New Holland trekker met een schudder en een John Deere trekker met een ploeg.

Ook voor loonwerkers, toekomstige trekkerchauffeurs en boeren was er aandacht.

Het is belangrijk dat chauffeurs hun materiaal goed in orde hebben, dat spiegels goed zijn afgesteld en dat ze de juiste borden voeren, bijvoorbeeld voor een lading die uitsteekt. In het verkeer gaat het erom dat er begrip voor elkaar is. Of hiermee dus juist gekweekt wordt.

De leerlingen gingen in kleine groepjes actief aan de slag door bijvoorbeeld in en rond verschillende voertuigen opdrachten uit te voeren onder begeleiding van leerlingen van het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) en loonwerkers. Zo leren ze onder andere dat een trekkerchauffeur niet alles kan zien en dat ze zelf afstand moeten houden.

Tot slot was er een evaluatie met de leerlingen waarbij de verschillende gevaarpunten nog een keer werden aangestipt door middel van een quiz. Dit was de tweede keer dat er in Staphorst aandacht gegeven aan het VOMOL project. VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) richt zich specifiek op kinderen uit groep 7 en 8 die in aanraking komen met landbouwverkeer.

Deelnemende scholen vandaag waren CNS Staphorst en de Iekmulder ’s morgens. ’s Middags waren de basisscholen uit Rouveen aan de beurt, eerst De Levensboom daarna De Triangel. De organisatie lag in handen van ouderejaars leerlingen van het Terra College uit Meppel.

Lees ook:

Dossier: